In de jaren ‘40 en ‘50 legde Anna Eleanor Roosevelt historische bezoeken af door heel Europa. Als voormalig Amerikaanse presidentsvrouwe, officieel diplomaat voor de Verenigde Naties, journalist, bondgenoot en vriendin van het Nederlands Koninklijkhuis verscheen zij daardoor geregeld in de Nederlandse media. Ook vanuit het buitenland informeerde zij het Nederlandse volk over vrede, mensenrechten, de VN, vrijheden, de rassenkwestie in Amerika en sociale gelijkheid. Waarom gebruikte juist zij de Nederlandse media om deze zaken aan te kaarten? En hoe reageerden documentairemakers en journalisten hierop? Dit verslag tracht hier antwoord op te geven. Bovendien onderzoekt het de wijze waarop Eleanor Roosevelt aandacht schonk aan de thema’s die na zo’n 70 jaar nog steeds, in vele mate, de revue passeren op het Nederlandse 8 uurjournaal en in vele documentaires en reportages.