De afgelopen jaren verschillende organisaties geweest die zich hebben bezig gehouden met het ontwikkelen van een systeem voor zogenaamde persistente identifiers. Deze identifiers zijn speciaal gericht op het uniek identificeren van objecten op het web en bestemd voor het permanent doorverwijzen naar digitale representaties van objecten, of metadata hiervan, zonder afhankelijkheid van eventuele veranderingen aan onderliggende websites. Echter, zoals het wel vaker gaat bij de ontwikkeling van technieken op internet is er uiteindelijk niet één gestandaardiseerde manier voor het beheer en het aanmaken van persistente identifiers ontwikkeld, maar is er een veelheid aan mechanismes ontstaan met gedeeltelijk verschillende en gedeeltelijk overlappende functionaliteit. Maar er is wel een aantal eigenschappen te benoemen dat kenmerkend is voor de meeste implementaties van persistente identifiers. In dit artikel zal eerst kort geschetst worden welke vormen van identificatie en localisering gangbaar zijn op het web. Vervolgens zal beschreven worden welke voordelen persistente identifiers kunnen bieden en wat de hun kenmerkende eigenschappen zijn. Tenslotte zal het gebruik van persistente identifiers aan de hand van een usecase nader beschouwd worden en zal bekeken worden welke zaken nog te verbeteren zijn aan de techniek.