In het project 'Tel Mee Met Taal Experimenten' is gekeken hoe gebruik van kunstmatige intelligentie (A.I.) op publieke websites veilig kan helpen bij het herkennen van hulpvragen en doorleiding naar passende hulp. De inbreng van ervaringsdeskundigen vormde hiervoor een belangrijke basis. De techniek is veelbesproken, maar velen zijn onvoldoende bekend met de precieze werking en mogelijke effecten. Er is dus met allerlei experts en ervaringsdeskundigen gekeken naar de ethische en privacy-vraagstukken die hierbij spelen. In de publicatie worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek, zoals naar hoe een effectief geïntegreerd online en fysiek hulpaanbod er uit kan zien, onder meer samen met de Informatiepunten Digitale Overheid.