Dit verantwoordingsrapport is gecreëerd voor Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Er is onderzoek gedaan naar de behoeftes van de bezoeker tijdens de pre- en post-experience van de vernieuwde Customer Journey. In dit rapport is alle informatie te vinden die van belang is voor dit onderzoek. De resultaten zijn weergegeven in een eindproduct waarin het Customer Journey model de rode draad vormt (zie: Instuctieboek voor het optimaliseren van de Customer Journey). Hieraan is ook het Belevingsmodel toegevoegd met de pre-, direct- en post-experience, omdat dit een duidelijk onderscheidt creëert voor Beeld & Geluid.