Dit document wil bijdragen aan de ontwikkeling en promotie van Beeld en Geluid als toonaangevend audiovisueel archief dat duurzame digitale preservering heeft bestempeld tot primaire business. Hiertoe expliciteert het stuk alle uitgangspunten en keuzen die de basis vormen van de uitvoering van deze business. De digitale objecten en hun levenscyclus worden gedefinieerd, diensten en garanties worden tot op de letter beschreven en er wordt vastgelegd op welke wijze Beeld en Geluid voldoet aan technische en personele kwaliteitseisen. Door het documenteren van het vigerende beleid en de gevolgde standaarden kan verantwoording worden afgelegd aan alle partijen die hun digitale collecties aan Beeld en Geluid toevertrouwen, aan degenen die er gebruik van maken en aan de subsidiegevers. Het document biedt ook de eigen medewerkers transparantie en eenduidigheid over de geldende regels en procedures. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.