In deze publicatie bekijken we het gecompliceerde veld van open data, waaronder de randvoorwaarden voor het openen van data. We bekijken specifiek drie verschillende facetten van de opendatapraktijk: de juridische kaders, de technologische factoren en de beleidsvorming rondom het actief ontsluiten van data voor publieke instellingen. Welke tactieken worden nu ingezet, en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Additional Metadata
Keywords open data, open content, policy, distribution, access
Publisher Kennisland , Netherlands Institute for Sound and Vision
Rights CC BY-SA 3.0 NL
Citation
Brinkerink, M, Zeinstra, M, Kalshoven, L, & Schep, T. (2016). Open Data Reader 2016. Netherlands Institute for Sound and Vision.