Deze case-study presenteert de lessons learned tijdens de outsourcing van het digitaliseren van een historisch waardevolle collectie televisieprogramma’s van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid via een standaard Europese openbare aanbestedingsprocedure. De definitie van outsourcing, de context van het project en het opzetten en runnen van een tender passeren kort de revue. Sectie 5 benoemt een aantal afspraken die na het tekenen van het contract zijn gemaakt. Sectie 6 gaat uitgebreid in op de opzet en het monitoren van de kwaliteitscontroles. Sectie 7 licht toe welke administratie benodigd is voordat het project is af te ronden. In de samenvatting volgen nog een aantal tips bij wijze van conclusie. Dit artikel is opgenomen in het Handboek Informatiewetenschap.