Bij het toegankelijk maken van erfgoedcollecties verschuift de nadruk van het online toegankelijk maken van collecties via institutionele websites, naar een ‘open’ benadering, waarbij het publiek participeert. Het open karakter van de nieuwe aanpak is ook terug te zien aan de voorwaarden waaronder archieven hun (AV-)collecties beschikbaar stellen (creative commons). De auteurs gebruiken het Open Beelden-platform als voorbeeld om de meerwaarde aan te tonen van een open benadering om metadata en content beschikbaar te stellen.