Een beschijving van de projecten MUNCH en CHOICE die bij Beeld en Geluid worden uitgevoerd in het kader van het CATCH onderzoeksprogramma van NWO. Beide projecten richten zich op het automatische indexeren van beeld en geluidsproducties. CHOICE gebruikt daarbij contextinformatie over het programma als bron. MUNCH analyseert zowel het beeld zelf, als het geluid en de geassocieerde teksten.