Een lezing gegeven tijdens het FIAT congres in 2007. Geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen in metadatacreatie, met speciale aandacht voor het audiovisuele domein. Metadata over audiovisueel materiaal wordt tegenwoordig ook geproduceerd in de AV-productie-omgeving, door software en door gebruikers. Wat betekent dit voor het vakgebied van de documentalist en catalogiseerder?