Beknopt document waarin de problematiek van het archiveren van websites door audiovisuele (omroep)archieven wordt beschreven vanuit conceptueel, organisatorisch en praktisch oogpunt.

Additional Metadata
Keywords webarchivering, omroeparchieven, collectiebeleid
Conference FIAT/IFTA General Assembly
Citation
de Jong, A. (2002, October 18). Preservation of the Web. Issues for Audiovisual Archives. Presented at the FIAT/IFTA General Assembly.