Het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) heeft het op zich genomen om de Audiovisuele Collectie Nederland in kaart te brengen. Voor het eerst bestrijkt inventarisatieonderzoek voor AV-materialen heel Nederland! In het onderzoek is de totale hoeveelheid film-, video- en geluidscollecties geïnventariseerd, en is de cultuurhistorische waarde van die collecties en de staat van conservering waarin zij zich bevinden vastgesteld. In de zomer van 1998 werd begonnen met het onderzoek, dat in september 1999 werd afgerond. Het NAA zond vragenlijsten naar alle bekende beheerders van audiovisuele collecties en aan instellingen waarvan werd vermoed dat er zich audiovisuele materialen bevonden. Dankzij de hulp van de regionale audiovisuele archieven en andere provinciale organisaties kon de groep met potentiële respondenten nog sterker worden verfijnd. In totaal 576 instellingen zonden de vragenlijsten terug. Daarmee geeft het onderzoek een goed beeld van de staat en omvang, de cultuurhistorische waarde en van de fysieke staat van de audiovisuele collecties in Nederland.