Dit gebruikersonderzoek maakt onderdeel uit van het project Game On! waarin Beeld en Geluid in samenwerking met partner Universiteit Utrecht onderzoek doet naar de mogelijkheden voor het archiveren en presenteren van Nederlandse computergames als cultureel erfgoed. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wie de (potentiële) gebruikers zijn van een nationaal gamearchief en te peilen welke wensen zij hebben voor een dergelijk archief. Naast conceptuele, inhoudelijke, financiële en beleidsmatige argumenten, vormen de wensen van gebruikers een belangrijke peiler in het bepalen van de omvang en vorm van een gamearchief.

NWO
Game On!
User studies

de Vos, J. (2016). Spelers in het archief. Een gebruikersonderzoek onder (potentiële) gebruikers van een archief voor Nederlandse computergames..