Beeld en Geluid verzamelt sinds 2015 games, maar wat willen we dan precies hebben? In welke games zijn we geïnteresseerd? Welk verhaal vertellen deze games? En hoeveel games willen we in onze collectie opnemen? Beeld en Geluid gebruikt selectiematrices om het selectiebeleid voor verschillende collectiegebieden concreet vorm te geven. Deze dynamische documenten veranderen mee met nieuwe inzichten in de ontwikkelingen binnen deze collectiegebieden.