Sinds 30 jaar wordt erfgoed steeds meer gedigitaliseerd. Niet alleen kan het hierdoor beter bewaard blijven, ook kan het erfgoed in digitale vorm beter toegankelijk gemaakt worden. Deze scriptie onderzoekt de mogelijkheid om digitaal erfgoed te tonen aan de hand van een interactieve museuminstallatie. Om dit te exploreren is gekeken naar de vorm en rol van erfgoed, hoe een museuminstallatie voor een beleving kan zorgen, ontwerp principes van een museuminstallatie en wat voor museuminstallaties nu al in musea voorkomen. Centraal in een museuminstallatie moet de boodschap staan. Het verhaal dat het museum wil vertellen aan de bezoekers is het uitgangspunt om tot een ontwerp te komen. Vanuit hier kan gekeken worden hoe het erfgoed verwerkt moet worden in de installatie en kunnen keuzes gemaakt worden over de fysieke en technische vorm van de installatie. Met als doel een positieve beleving te geven aan de bezoeker. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wil het digitaal erfgoed wat zij bezit toegankelijk maken voor de museumbezoeker. Het instituut wil het erfgoed weer relevant maken door het te koppelen aan actuele gebeurtenissen. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor om tot een ontwerpoplossing te komen. Aan de hand van een installatie, die gebruik maakt van mixed media, wordt een tijdlijn getoond. De tijdlijn toont hoe onderwerpen van actuele nieuwsberichten voorkwamen in het verleden. Het digitale erfgoed van verschillende databases wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt aan de museumbezoekers om ze meer te leren over het nieuws van vandaag.

Communicatie en Multimedia Design, Hogeschool van Rotterdam
Access

Jansen, B. (2013, July). Trending Topics Live! Digitaal erfgoed in een museale beleving. Communicatie en Multimedia Design, Hogeschool van Rotterdam.