In 2016 heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de eerste TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland gepubliceerd: een onderzoek naar trends in het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van de analoge en digitale audiovisuele collecties. Het is een tweejaarlijks onderzoek naar de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Voor de tussenliggende jaren zijn diepgaande onderzoeken voorzien, zoals gepresenteerd in voorliggend rapport. In dit kwalitatief onderzoek is een viertal proposities van Beeld en Geluid, om in de kennisbehoefte ten aanzien van audiovisuele materialen en collecties te voorzien, onderzocht. De voorgelegde proposities zijn: 1) een kennisbank, 2) workshops, seminars en cursussen, 3) een expertnetwerk, en 4) een nieuwsbrief. Tot slot werd in het bijzonder gevraagd naar de kennisbehoefte met betrekking tot auteursrechten. De uitkomsten van dit diepte-onderzoek zijn richtinggevend voor zowel de activiteiten van AVA_Net, het netwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland, als die van Beeld en Geluid zelf.