Data vormen de nieuwe klei, scripts de nieuwe schoppen en het web is de allerjongste kleilaag die we gaan ontginnen. Webarcheologie is een nieuw gebied in e-cultuur waarbij we relatief nieuwe (born digital) objecten die nog niet zo lang geleden verloren lijken te zijn gegaan, opgraven en reconstrueren met nieuwe (digitale) gereedschappen. Zowel de materie als de methoden om ons digitale verleden op te graven en te reconstrueren zijn piepjong en nog volop in ontwikkeling. In dit handboek geven wij een eerste aanzet tot een beschrijving van webarcheologie. We gaan aan de slag, bit voor bit, byte voor byte. We laten niet alleen zien hoe we met digitale archeologie een digitale omgeving proberen op te graven uit het verleden, maar we laten ook zien hoe we onze archeologische vondsten veiligstellen en duurzaam proberen te bewaren voor toekomstige generaties.