Dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de museale presentatie van vroege Nederlandse internetcultuur. Het onderzoek verkent aan de hand van een bestaand voorbeeld, De Digitale Stad (DDS), hoe deze vorm van erfgoed aan een hedendaags publiek kan worden gepresenteerd, zodat een breed Nederlands publiek er kennis van kan nemen. Het haalbaarheidsonderzoek heeft onder andere geresulteerd in: Een beter inzicht in bestaande presentatievormen van webarcheologische objecten; Een doelgroep analyse en persona's voor dds; Een presentatieconcept voor dds; Draagvlak bij de musea voor een presentatievorm; Toename in kennis bij de musea rondom archiveren, reconstrueren en met name presenteren van webarcheologische objecten. Onderstaande is een uiteenzetting van een algemene aanpak gevolgd door uitkomsten en voorbeelden toegepast in het kader van De Digitale Stad.