Dit rapport bevat de resultaten van een verkenning van de verschillende regimes op het terrein van auteursrecht tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze verkenning richt zich in het bijzonder op de wijze waarop deze verschillende regimes van invloed zijn op de praktijk van Nederlandse innovatieve mediabedrijven die actief zijn, of willen zijn, op de Amerikaanse mediamarkt. Het uitgangspunt daarbij is dat geconstateerde verschillen tussen de auteursrechtelijke regimes op beide continenten een relevante invloed hebben op de innovatie- en exploitatiemogelijkheden van Nederlandse mediabedrijven in de Verenigde Staten.

Additional Metadata
Publisher Netherlands Institute for Sound and Vision
Project Dutch Media Innovators
Rights CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Citation
Breemen, K, & Rutten, P. (2018). Media Innovators en Auteursrecht. Netherlands Institute for Sound and Vision.