De implementatie van een standaard voor preserveringsmetadata draagt bij aan de duurzaamheid van het archief. In het algemeen is een standaard generiek opgezet teneinde een zo groot mogelijk toepassingsbereik te bedienen. Om de standaard te implementeren is een vertaalslag nodig naar de eigen praktijk. Dit artikel vertelt hoe deze vertaalslag door Beeld en Geluid is gemaakt. Het resultaat is een praktisch instrument, de Preserverings Metadata Dictionary, dat ons dagelijks helpt bij het inrichten en managen van archiveringsprocessen.