Erfgoedinstellingen, zoals archieven, bibliotheken en musea, krijgen steeds meer te maken met beheer en behoud van digitale audiovisuele collecties. Dit vereist nieuwe kennis op het gebied van digitale conservering, ontsluiting- en exploitatiemogelijkheden en heeft daardoor een grote impact op deze organisaties. Het voeren van duurzaam beleid voor behoud en beheer van digitale AV-bestanden is complex. Bovendien is het bouwen en onderhouden van een toekomstvaste digitale infrastructuur kostbaar. De vraag of erfgoedinstellingen deze investeringen kunnen delen en gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke infrastructuren, ligt dan ook voor de hand. Het ministerie van OCW heeft Beeld en Geluid verzocht de behoefte aan gemeenschappelijke infrastructuren en de vereisten hiervoor te inventariseren. Hiertoe behoort ook onderzoek naar de stand van zaken van behoud en beheer van audiovisuele collecties. Deze verkenning richt zich met name op cultureel erfgoedinstellingen buiten het directe omroeplandschap, in het bijzonder archieven, bibliotheken en musea, die het beheer van AV-collecties niet als hoofdtaak hebben. Voor deze instellingen geldt vaak dat ze slechts zeer beperkt toegerust zijn voor het beheer van digitale audiovisuele collecties, terwijl een belangrijk deel van de verspreide AV-collecties juist hier te vinden is.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
H. van der Windt (Hans)
Preservation

van der Windt, H (Ed.). (2012, January). Verkenning digitale AV-collectie NL. (H van der Windt, Ed.). Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.