Het medialandschap is voortdurend in beweging. Media zijn altijd en overal om ons heen. Informatie is afkomstig uit talloze bronnen, uit de media, of komt van vrienden en influencers. Met het dagelijkse gebruik van sociale media zijn de ‘ontvangers’ van weleer zelf ook massaal afzender geworden, op zoek naar een klein of groot publiek. Deze eruptie van media brengt nieuwe uitdagingen voor het instituut Beeld en Geluid, dat de mediageschiedenis en de impact van media op mens en maatschappij wil ‘vangen’ en duurzaam wil bewaren voor raadpleging en hergebruik. Dit collectieplan informeert de vormers en gebruikers van onze collectie over de wijze waarop ons instituut met zijn collectie omgaat en de keuzes die we maken bij het vormen, het beheren en het beschikbaarstellen ervan. Het vormt de basis voor samenwerking met mediaprofessionals, erfgoedprofessionals, onderzoekers, docenten en particulieren die de collectie gebruiken en haar samen met ons verder willen ontwikkelen.

, , , ,
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Policy

de Boer, T. (2019). Scherper en breder. Netherlands Institute for Sound & Vision.