Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid werkten in het project Open Archief samen om het creatief hergebruik van digitale erfgoedcollecties te stimuleren. Ze nodigden begin 2019 drie makers uit om op basis van de open collecties een nieuw autonoom mediawerk te ontwikkelen. Het beschikbaar stellen en artistiek hergebruiken van digitaal erfgoed stond daarbij centraal, met ruimte voor uiteenlopende creatieve, technische en auteursrechtelijke interpretaties. Een wederkerig experiment tussen instituten en makers. In deze digitale publicatie blikken de deelnemende makers en beide instituten terug op het project en delen de opgedane kennis en ervaringen met collega instellingen en makers.