Het collectiebeleidsplan is bedoeld als intern richtsnoer, als basis voor samenwerking, afstemming en uitwisseling met andere organisaties én als basis voor periodieke beoordeling van de uitvoering van het beleid. De kaders voor collectievorming, de uitgangspunten voor duurzaam bewaren en de wijze waarop het archief de gebruiker centraal stelt zijn helder toegelicht. Het document bevat dan ook de belangrijkste uitgangspunten van beleid voor het gehele audiovisuele archiveringsproces: het verzamelen, selecteren, ontsluiten, instandhouden en toegankelijk maken van AV materialen. Ook is kort de context gepresenteerd waarbinnen Beeld en Geluid opereert, samen met een globale schets van de samenstelling van de collectie. Dit collectiebeleidsplan kan als voorbeeld of model worden gebruikt voor het formuleren van een collectiebeleid voor een nationaal audiovisueel archief.