Wat is eigenlijk de essentie van het AV-archief? Wat constitueert de opdracht en de inrichting van deze archieven? Om dit te doorgronden schetst dit document een beeld van hun geschiedenis, hun professie en hun belangrijkste kenmerken. Daarna wordt uiteengezet op welke manieren de omgeving van het audiovisuele archief vanaf 1980 veranderde en wat voor effect dit had op de collecties, de werkprocessen en de medewerkers. Wat waren de worstelingen, welke nieuwe krachten werden ontwikkeld? Er wordt ook besproken hoe deze archieven zich gaandeweg zijn gaan verhouden tot de traditionele memory institutes, zoals de ‘klassieke’ archieven, de bibliotheken en de musea.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

de Jong, A. (2020). Het Wendbare AV-Archief. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.