"Zorgen voor onzichtbare assets, over het behoud van digitale AV-collecties" is de tweede in een reeks vakpublicaties over ontwikkelingen in het audiovisuele archiveringsdomein. De reeks wordt uitgegeven als onderdeel van het project Kennisdisseminatie dat met steun van het ministerie van OCW (directie Cultureel Erfgoed) wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, in samenwerking met AVA_Net, de netwerkorganisatie van AV-collectiehouders. In deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de impact van de digitalisering op het duurzaam instandhouden van audiovisuele materialen. Aan de orde komen zowel algemene inzichten als best practices. De inhoud kan worden gezien als een belangrijke momentopname in denken van een aantal nationale en internationale experts, over de betekenis, de gevolgen en de mogelijke benaderingen van digitale AV-archivering. Beeld en Geluid en AVA_Net hopen met deze publicatie opnieuw een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan het Nederlandse kenniscorpus over ontwikkelingen in het vakgebied.

A. de Jong (Annemieke)
Netherlands Institute for Sound & Vision
Preservation

de Jong, A. (Ed.). (2011). Zorgen voor Onzichtbare Assets. Over het behoud van digitale AV-collecties. (A. de Jong, Ed.).