De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 geeft een overzicht van de actuele stand van zaken wat betreft AV-materiaal bij collectionerende instellingen. Het is het derde rapport in een reeks van periodiek uit te brengen onderzoeksrapportages die een overzicht bieden van ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van analoge en digitale audiovisuele collecties in Nederland. Dit onderzoek laat drie ontwikkelingen zien. Ten eerste wordt een toenemende aanwas van born digital AV-materiaal gerapporteerd. Ten tweede vordert de digitalisering bij instellingen met grote AV-collecties gestaag, maar hapert deze bij instellingen met kleinere collecties. Tot slot lijkt het percentage AV-materiaal dat beschikbaar kon worden gesteld niet of nauwelijks toe te nemen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn richtinggevend voor zowel de activiteiten van AVA_Net, het netwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland, als die van Beeld en Geluid zelf. Als landelijk knooppunt voor de AV- en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed levert Beeld en Geluid een actieve bijdrage aan de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, in het bijzonder de duurzaamheid en toegankelijkheid van media en audiovisuele content.