Deze vierde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. Beeld & Geluid levert als landelijk knooppunt voor de audiovisuele en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed een actief bijdrage aan de Nationale Digitale Strategie, in het bijzonder rondom de duurzaamheid en toegankelijkheid van media en audiovisueel erfgoed. De uitkomsten van dit onderzoek zijn richtinggevend voor zowel de activiteiten van Beeld & Geluid als die van AVA_Net, het netwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland. Ook dienen ze als staalkaart en graadmeter voor de gezondheid en beschikbaarheid van de geluiden en bewegende beelden die ons nationale geheugen vormen.

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid
Preservation

van Rens, L., Mulder, J., Gayed, M., & van Schelven, R. (2023). TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2022. Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.